Du behövs!

Vill du hjälpa en medmänniska? Bli god man/förvaltare.

Vi behöver fler gode män och förvaltare

Som god man/förvaltare blir du en ställföreträdare för din huvudman och hjälper personen med myndighetskontakter och att sköta ekonomin. Du är en intressebevakare och inte en utförare av sociala insatser.

Du som god man/förvaltare har inte någon anställning utan är uppdragstagare med din huvudman som uppdragsgivare. Du har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget.

Är du intresserad eller vill veta mer om vad uppdraget innebär? Kontakta Lisa och Ingela på överförmyndarexpeditionen:

Tel: 0693-161 08 (telefontid kl 10–12)

E-post: ofn@bracke.se

Du kan också läsa mer på sidan God man, förvaltare och förmyndare.

Sidan publicerad 2021-09-15 av Stina Hylén