Du kommer väl ihåg att plocka upp efter din hund?

Just nu upplever många att det ligger hundbajs på gator och därför vill kommunen påminna om att du som hundägare är skyldig att plocka upp det.

hund

Hundlatriner finns utplacerade i våra tätorter Bräcke, Gällö, Pilgrimstad och Kälarne.

Karta över utplacerade hundlatriner i Bräcke.PDF

Om det inte finns hundrastkärl i närheten måste du plocka upp hundbajset, ta med det från platsen och sortera det som brännbart hushållsavfall, i ditt eget eller boendets gröna sopkärl. Det gäller också om ett hundrastkärl är fullt i väntan på tömning.

Det får inte lämna hundbajs eller hundbajspåsar kvar på marken på allmän plats, inte heller i vanliga skräpkorgar. Det är inte heller tillåtet att lämna avfall från egna hundgårdar i hundlatrinkärlen, detta ska läggas i egen soptunna.

Den här informationen finns även på sidan Hundlatriner under Bygga, bo och miljö.

Sidan publicerad 2021-01-26 av Stina Hylén