Energirådgivning ger mer solel och hållbara transporter

Sedan våren 2018 har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare gått ihop i två gemensamma projekt om solel och hållbara transporter med gott resultat. Förutom att stötta privatpersoner och företag har intresset för energi- och klimatrådgivning ökat som helhet.

Bilden föreställer en hand som "fångar" solen.

Energi- och klimatrådgivarna finns i nästan varje svensk kommun och erbjuder opartiska och kostnadsfria energi- och klimatråd till privatpersoner, företag och organisationer.

Under de senaste åren har rådgivare i 284 av Sveriges kommuner kraftsamlat i två nationella projekt. Det ena projektet har handlat om vägledning vid investering och installation av solceller och det andra om hur man går tillväga för att uppföra laddplatser till elfordon.

Syftet med den gemensamma nationella satsningarna är att öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen samtidigt som insatserna bidrar till att utveckla rådgivarnas kunskaper och arbetsmetoder.

Stort intresse i länet

Totalt har 56 000 personer runt om i landet deltagit i aktiviteter där de fått information, tips och ökade kunskaper inom ämnena, och över 14 000 personer har fått fördjupad rådgivning av sin lokala rådgivare.

I Jämtlands län har det utförts informationsinsatser i samtliga kommuner inom projekten och resultatet har fallit ut väl.

– Intresset för att installera solceller är har vuxit under flera år och under 2019 är det rekordstort. Över 8 MW har installerats i år, vilket motsvarar lika mycket som totalt under tidigare år, säger Martin Danielsson, energi- och klimatrådgivare i bland andra Bergs kommun.

Råd om teknik och ekonomi kring laddplatser

Inom projektet för hållbara transporter har privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar bland annat fått stöd i hur man installerar laddplatser för elfordon. Totalt har 12 000 personer nåtts genom personliga rådgivningar, seminarier, mässmontrar eller liknande.

– Elbil fungerar väldigt bra på landsbygden. Den ekonomiska kalkylen beror väldigt mycket på hur långt man kör, ju längre sträckor desto lönsammare är det att byta till elbil, säger Malin Leifsson, energi- och klimatrådgivare i Bräcke och Ånge kommuner.

Fortsatt arbete

Energi- och klimatrådgivarna i länet kommer fortsätta med informationssatsningar och självklart även med rådgivning. Inom området hållbara transporter kommer även Energikontoret att jobba inom flera projekt. Att detta är ett viktigt område visas inte minst i den nya Energi- och klimatstrategin för länet.

Kontakt

Vill du få hjälp av Bräcke kommuns energi- och klimatrådgivare? Välkommen att kontakta Malin Leifsson:

E-post: malin.leifsson@bracke.se
Tel: 073-46 05 718

Sidan publicerad 2019-11-21 av Stina Hylén