Extra insatt KS och KF 4 mars

Förslaget på ny högstadieorganisation ska upp på bordet, samt ett ärende om ägartillskott till MidSweden365.

Vill du läsa utredningen om högstadieorganisationen och förslaget som politikerna har att ta ställning till, besök sidan Utredning om högstadieorganisationen.

Kommunstyrelsen sammanträder

Kommunstyrelsemötet 4 mars är öppet för allmänheten från och med kl 9 (ärende 4), då dagordningen är följande:

  • Begäran om aktieägartillskott, MidSwden 365 AB.
  • Begäran om förlusttäckningsgaranti, MidSweden 365 AB.
  • Högstadieorganisation längs E14, 2020- 2035.
  • Yttrande på Vår Hälsa – Länets möjligheter. Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2020-2024.

Hela kallelsen hittar du under Officiell anslagstavla här på hemsidan.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktigemötet 4 mars är öppet för allmänheten och börjar kl 13 i Teatersalongen, Bräcke Folkets hus. Det går också att lyssna på mötet direktsänt i mittradion på frekvens 98,7 Mhz i Bräcke och på www.mittradion.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följande kommer att behandlas vid sammanträdet:

  • Information om kommunens förebyggande arbete med coronaviruset
  • Högstadieorganisation längs E14, 2020- 2035
  • Begäran om aktieägartillskott, MidSweden 365 AB
  • Begäran om förlusttäckningsgaranti, MidSweden 365 AB
  • Valärenden

Hela kallelsen hittar du under Officiell anslagstavla här på hemsidan.

ordförandeklubba
Sidan publicerad 2020-03-05 av Stina Hylén