Från 40 till mer än 100 kilometer i timmen

Trafikverket meddelar att tågen som passerar Bräcke station nu ökar farten vilket gör att resor och transporter blir effektivare. Samtidigt har plattformarna fått staket, ramper och belysning och en säkrare övergång.

Kom ihåg att du aldrig får passera en övergång vid stoppsignaler eller gena över spåren.

Tågstationen i Bräcke med snö och texten "nu ökar tågen farten genom Bräcke" i svart
Sidan publicerad 2022-11-21 av Linnea Ingelsson