Fullmäktigemöte 23 oktober

På onsdag sammaträder Bräcke kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten från kl 15 i Teatersalongen, Bräcke folkets hus. Innan dess kan du ställa frågor eller träffa politikerna.

bild på en klubba för att klubba beslut

Ställ en fråga

Vill du ställa frågor till politiker via programpunkten
Allmänhetens frågestundöppnas i nytt fönster kan du mejla din fråga innan mötet till: fragestund@bracke.se
Du kan också anmäla din fråga vid mötets början.

Träffa politiker

Före varje sammanträde finns politikerna tillgängliga för att svara på frågor i
mötestorget kl 11-11.30. På onsdag äger mötestorget rum i Kälarne på
Hotell Östjemten.

Innehåll på mötet

I början av mötet avhandlas de så kallade informationspunkterna, och där finns bland annat information från revisorna och information om barnahus på agendan. Det är sedan tidigare beslutat (KS 2019-10-02 § 128PDF) att ett länsgemensamt barnahus ska upprättas i Östersund, med syftet att minska antalet myndighetskontakter för brottsutsatta barn.

Ledamöterna har under mötets beslutspunkter bland annat att ta ställning till godkännande av balans- och resultatrapport samt prognos för bolaget MidSweden365. Delårsrapport för kommunen ska också godkännas.

Under mötet ska även fyra nya nämndemän till Östersund tingsrätt väljas för perioden 2020-2023.

Alla ärenden hittar du i kallelsen:

Kallelse KF 2019-10-23 (utan bilagor)PDF

Lyssna på mötet live eller i radio

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Sammanträdes
direktsänds även i mittradion på frekvens 98,7 Mhz i Bräcke och på
mittradion.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerad 2019-10-21 av Stina Hylén