Gallring av skog i Bräcke påverkar framkomligheten vid 5-km skidspåren

Det finns många gamla träd i skogen, vid 5-km skidspåren och öster om den tidigare slalombacken, som kommer att gallras. Arbetet med gallringen beräknas att påbörjas i mitten av februari och pågå under ett par veckor. Det är främst skid- och skoteråkare som påverkas, då framkomligheten i området kommer att vara begränsad.

– Ungefär en tredjedel av träden kommer att plockas ut. Åtgärden görs för att utveckla skogen och ge utrymme åt de träd som ska vara kvar för att växa sig stora, säger Mattias Olofsson, skogsinspektor på Norrskog.

Var försiktig om du är i området

  • Gallringen ligger intill 5-km skidspåren och intill skoterleden vid kraftledningen. Var mycket försiktig om du passerar området under arbetet! Skidspåret kan komma att kortas i området för att möjliggöra åkning under tiden som skogen gallras.
  • Skoteråkare, håll ned hastigheten när du passerar!
  • En vändplan för lastbilar är plogad intill kraftledningen och virke kommer skotas över skidspår och skoterled på några ställen. Se bifogad karta.
  • Riskzon till arbetande maskiner är 70 meter. Vänligen respektera detta!

Hänsyn till miljön

– Vi kommer att lämna hänsyn till miljön genom att spara träd med särskilda naturvärden och döda träd. Vi kommer också att skapa nya höga stubbar för fåglar och insekter, lämna kantzoner mot områden med naturvärden samt vara särskilt varsamma om lövträd, informerar Mattias Olofsson.

Kontaktuppgifter

Mattias Olofsson, Skogsinspektor tel 070-324 03 36

Mattias Ekerlid, Produktionsledare tel 072-080 28 85

I en tidigare version skrev vi att det är elljusspåret som påverkas. Det är alltså 5-km skidspåren som påverkas av gallringen.

Karta över Bräcke, skogen som gallras.

Karta: Lantmäteriet.

Sidan publicerad 2022-02-03 av Johannes Löfgren