Gemensam överförmyndarnämnd Bräcke, Berg och Härjedalen från 1 januari

Från och med den 1 januari 2023 ansluter Härjedalens kommun till den gemensamma överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg.

För dig som ställföreträdare eller huvudman i någon av våra tre kommuner innebär förändringen rent praktiskt ingen skillnad. Överförmyndarexpeditionen i Bräcke handlägger för alla tre kommuner.

Sidan publicerad 2022-12-23 av Linnea Ingelsson