Information till våra hyresgäster

Vi har tidigare haft problem med e-fakturorna och skickade därför ut en pappersavi. Nu är problemet med e-fakturorna löst. Ni som betalat via e-faktura kan bortse från pappersavin och ni som betalat via pappersavin kan bortse från e-fakturan.

Sidan publicerad 2023-11-29 av Stina Hylén