Ingen ska vara våldsutsatt!

Om du är våldsutsatt eller känner någon som är det finns det hjälp att få.

Socialtjänstens vuxengrupp

Ring eller mejla oss

Ring Bräcke kommuns växel på 0693-161 00 och be att få prata med Socialtjänstgruppens vuxengrupp så får du prata med en person som hjälper dig vidare, oavsett om det handlar om samtalsstöd, praktiska saker eller skyddat boende. Vi på Socialtjänsten har självklart tystnadsplikt. Du kan också mejla till socialtjansten@bracke.se

Orange day - för en värld fri från våld

Den 25 november infaller den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor, också känd i världen som "Orange Day". En dag Bräcke kommun vill uppmärksamma för att sätta ljus på det enorma samhällsproblem som våldet utgör och det lidande det orsakar för både brottsoffer och familjemedlemmar, exempelvis barn. Det handlar inte bara om fysiskt våld i nära relationer, det är ett brett spektrum som bland annat sträcker sig över kränkningar, hot, kontroll och isolering till misshandel och mord.

Den orangea färgen representerar en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. Ingen ska vara våldsutsatt!

Fler vägar till hjälp kan du läsa om på sidan Våld i nära relationer, här på bracke.se

Sidan publicerad 2023-11-23 av Stina Hylén