Kabelfel, Västra Kungsvägen i Bräcke

På grund av ett kabelfel på gatubelysningen är delar av Västra Kungsvägen samt kringområden strömlösa.

Grävning och lagning kommer att ske under vecka 34.

Sidan publicerad 2019-08-15 av Gustav Frändén Kron