Kan du ha rätt till bostadstillägg?

Många pensionärer går miste om bostadstillägg enligt Pensionsmyndigheten, som därför vill sprida information om vad som gäller.

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen och uppgår tilll max 6 540 kronor per månad. Från januari 2020 gäller nya regler gällande beräkning av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Om du kan få bostadstillägg, samt nivån på det, avgörs av din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar. Du kan göra en beräkning innan du söker tillägget för att få reda på om du är berättigad det.

Räkna och se om du kan ha rätt till bostadstillägglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (länk till Pensionsmyndighetens hemsida).

Du kan också göra en beräkning via Pensionsmyndighetes kundservice. Tel 0771-776 776.

Är din totala pension inklusive tjänstepension högre än 16 500 kronor efter skatt behöver du inte göra någon beräkning för då kan du i regel inte få något bostadstillägg, oavsett andra inkomster eller tillgångar. Lever du tillsammans med någon räknas bådas inkomster med och beloppen blir då lägre.

Ansökan

Bostadstillägg söks enklast genom Pensionsmyndighetens webbtjänst. Även anhöriga kan söka till dem som inte längre kan ta hand om sin ekonomi:

Ansök om bostadstillägg och äldreförsörjningsstödlänk till annan webbplats (länk till Pensionsmyndighetens hemsida).

Du kan också ansöka via Pensionsmyndighetens kundservice. Tel 0771-776 776.

Dörr med nyckel
Sidan publicerad 2019-12-23 av Stina Hylén