KF med stipendier och gåvor

Under årets sista kommunfullmäktige delade Bräcke kommun ut årets kultur-, miljö- och idrottsstipendium samt priset Årets Björn. Dessutom firades de som jobbat 25 år i kommunen.

Årets stipendiater flankerade av näringslivsutskottets ordförande Johan Loock (M) till vänster. Från vänster fortsättningsvis Ove Kjellberg - Årets Björn, Peter Frändén - kulturstipendiat, Vincent Greins pappa som tar emot idrottsstipendiet åt sin son, Elisabet Faxälv/Hällesjö bigård - miljöstipendiat

Årets stipendiater flankerade av näringslivsutskottets ordförande Johan Loock (M) till vänster. Från vänster fortsättningsvis Ove Kjellberg – Årets Björn, Peter Frändén – kulturstipendiat, Vincent Greins pappa som tar emot idrottsstipendiet åt sin son, Elisabet Faxälv/Hällesjö bigård – miljöstipendiat

Kultur-, miljö- och idrottsstipendium 2019

Bräcke kommuns stipendiater har utsetts av Näringslivsutskottet och delades ut under kommunfullmäktige 18 december.

Kulturstipendiet 2019 – Peter Frändén
Kulturstipendiet avser att stödja och uppmuntra skapande och förtjänstfull verksamhet inom olika kulturella områden och utdelas till personer, grupper eller organisationer verksamma inom Bräcke kommun eller som på annat sätt har anknytning till kommunen.

I år går stipendiet till Peter Frändén som i många år bedrivit ett omfattande lokalhistoriskt forskningsarbete med egen bokutgivning. Han har ett stort engagemang i hembygdsrörelsen, är verksam som föredragare, skribent och kulturarrangör med stort fokus på Kälarnebygden.

Miljöstipendiat 2019 – Elisabet Faxälv/Hällesjö bigård
Miljöstipendiet avser att stödja och uppmuntra verksamhet som på ett särskilt förtjänstfullt sätt jobbar med miljön i fokus och utdelas till personer, grupper eller organisationer verksamma inom Bräcke kommun eller som på annat sätt har anknytning till kommunen.

I år går stipendiet till kommunens biodlare genom representant Hällesjö Bigård och Elisabet Faxälv. Utan bin skulle det bli väldigt tomt i frukt- och grönsaksdisken och kommunens biodlare står för stora miljöåtgärder i det tysta genom sina pollinerare.

Idrottsstipendiet 2019 – Vincent Grein
Idrottsstipendiet avser att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom idrottsområdet och utdelas till personer eller lag verksamma inom Bräcke kommun, eller som på annat sätt har anknytning till kommunen.

I år går stipendiet till Vincent Grein, en ung talang inom skidskytte. Han började tävla som junior säsongen 2018/19 och har rankats som bästa manliga skidskytt av juniorer födda 2003. Siktet är inställt på att nå högsta nivå!

Årets Björn 2019 – Ove Kjellberg

Utmärkelsen Årets Björn delas ut till den eller de som med sina insatser eller bedrifter främjat samhällsutvecklingen i kommunen och som är föregångare i arbetet med att skapa mervärde för de som bor och verkar i kommunen. Prismottagaren ska under året ha bidragit till att skapa stolthet och engagemang eller att uppmärksamma platsen Bräcke kommun. Priset delas ut till personer, grupper eller organisationer som har sin bas i Bräcke kommun.

2019 utses Ove Kjellberg till Årets Björn i Bräcke kommun. Ove har varit drivande bakom att väg 711 mellan Bräcke och Albacken har asfalterats, är aktiv i fiskevårdsföreningen, driver en uppskattad butik i Bräcke och har lagt ner ett stort engagemang på fiberutvecklingen. Han är en eldsjäl som har betytt mycket för Bräcke med omnejd.

Grattis till 25 år i tjänsten!

Alla de som jobbat 25 år i Bräcke kommun.

Under onsdagkvällens kommunfullmäktige delades även gåvor ut till de som arbetat 25 år i Bräcke kommun.

Grattis och fint jobbat säger vi till (från vänster i bild):

Sven Åke Draxten, Förtroendevald
Jens Lindgren, Brand- och försäkringshandläggare
Lena Selberg, Miljö- och hälsoskyddsinspektör/Ånge
Mikael Fredriksson, Fastighetsskötare/Tekniska avdelningen
Eva Sundberg, Barnskötare/Galaxens förskola
Anna Möller, Sjuksköterska/Bräcke
Barbro Einarsson, Vårdare/Norrlandsgatans gruppbostad
Gunilla Olsson, Undersköterska/Gällö hemtjänst
Annica Grande, Barnskötare/Fjällgrimmen
Ann-Margret Boije, Rektor/Förskolorna Gällö
Anna-Karin Eriksson, Fritidsledare/Gällö fritidshem
Maritha Österberg, Undersköterska/Bräcke hemtjänst
Susanne Sandberg-Morin, Undersköterska/Furugränd

Saknas på bilden:

Maria Sund, Barnskötare/Trollskogen
Ylva Eliasson, Integrationshandläggare/Integration
Marie-Louise Wigh, Undersköterska/Gällö nattpatrull

Sidan publicerad 2020-02-01 av Stina Hylén