Klartecken för ny tankstation i Kälarne

Tack vare samarbete mellan ideella krafter i Kälarne och tjänstepersoner i Bräcke kommun och regionen, samt två politiska beslut, står det nu klart att Kälarnebygden får en ny drivmedelsanläggning. Regionen går in med drygt 1,45 miljoner kronor och därmed är finansieringen säkrad.

För ungefär ett år sen upphörde Bilisten i Kälarne med drivmedelsförsäljning och Kälarnebygdens invånare har sedan dess behövt åka ca tre mil till Hammarstrand eller Sörbygden för att tanka bilen. Då tog ett intensivt arbete från en grupp engagerade fart med Kälarnebygdens ekonomiska förening och ordförande Mikael Löfgren i spetsen. Målet har varit en ny drivmedelsanläggning.

Borgen från kommunen och stöd från regionen

Den nya drivmedelsanläggningen beräknas kosta 2,1 miljoner kronor och finansiellt stöd samt lån har varit nödvändigt. Med anledning av detta tog Bräckes kommunpolitiker ett beslut om att vara borgenär för ett lån, under förutsättning att föreningen söker och blir beviljade regionens ”Investeringsstöd till kommersiell service”. Det är alltså detta stöd som nu har beviljats av regionpolitikerna i regionala utvecklingsnämnden och föreningen får 1,45 miljoner kronor till sin drivmedelsanläggning. Resterande summa ska lånas och betalas av allteftersom pengar kommer in från tankning.

Hela Sverige ska leva

Mycket av arbetet kring den nya anläggningen har redan gjorts i form av undersökande av vilka tillstånd som krävs, insamlande av offerter m.m. I detta arbete har föreningen fått stöd av Bräcke kommuns landsbygdsutvecklare Therese Sjögren, som kopplat ihop föreningen med rätt personer, och med regionen, samt deltagit på möten för att stötta.

– Det är viktigt för Bräcke kommun att stötta det här initiativet eftersom det har med grundläggande basservice att göra, och att kunna bo och verka på svenska landsbygder, säger Therese Sjögren.

Att bygga en drivmedelstation i Kälarne kan motiveras av det nationella målet om att hela Sverige ska leva, och det är med detta mål i åtanke som regionen beviljat stöd.

Bensin, diesel, E85 och AdBlue

Regionen har också ett mål om att vara fossilbränslefri 2030, vilket kan tyckas stå i strid med att bygga en ny drivmedelsanläggning för diesel, bensin, E85 och AdBlue, men planen är att anläggningen ska kunna användas även för fossilfria drivmedel i framtiden.

Loulou Westlund är en av personerna i Kälarnebygden som arbetat för en ny drivmedelsanläggning.

– Vi är jätteglada över att vi nu får klartecken. Vi, och framförallt Mikael Löfgren, har arbetat med detta i ett år på olika sätt och har haft stor hjälp av kommunen och regionens tjänstemän och politiker, säger hon.

Nu kan arbetet gå från papperet till det praktiska. Och så fort kälen går ur jorden kan spaden sättas där. Åtminstone bildligt talat, eftersom tankarna kommer stå ovan jord.

Ansjö, en by i Kälarnebygden

På bilden: Ansjö, en av Kälarnebygdens många vackra byar.

Sidan publicerad 2020-10-08 av Stina Hylén