Ny detaljplan för Viken godkänd

Den 18 maj vann den nya detaljplanen för området vid skidtunneln laga kraft, eftersom inga överklaganden kommit in under överklagandetiden. Planen omfattar områden för aktiviteter, centrumhandel och boende.

gruppbild vid utsiktsplatsen

Bilden är tagen med vyn för etapp ett av de boenden som entreprenören Bingo Rimér vill bygga på berget. Från vänster Karin Gydemo Grahnlöf fd ordförande MidSweden 365 AB, Mikael Bodne platschef MidSweden 365 AB, Bingo Rimér Gällöberget Resorts AB och Richard Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande i Bräcke kommun.

Den 23 maj träffades parterna Bräcke kommun, MidSweden 365 AB och exploatören av turistboenden, Gällöberget Resorts AB, och undertecknade ett samarbetsavtal.

Gällöberget Resorts AB planerar att bygga på berget och tanken är att bygga stugor i lösvirke med team där varje team bygger varsin stuga. Varje hus blir helt unikt och designat för sin plats på berget.

Bingo Rimér är entreprenören bakom Gällöberget Resorts AB, och han är strålande glad över avtalet.

– Allt jag planerar att göra tillsammans med gänget som arbetar med skidtunneln handlar i slutändan om att skapa förutsättningar för ett rikare liv närmare naturen. Nu kan vi fortsätta skapa en mötesplats som ska genomsyras av lycka och välmående, säger Bingo Rimér.

Mikael Bodne, platchef hos MidSweden365 var med under tecknandet av avtalet och även han ser fram emot samarbetet.

– Det här blir ett härligt tillskott till Äventyrsberget. Lokala entreprenörer som vill jobba tillsammans med oss är precis vad vi söker. Det är genom samarbete som vi kan vi sätta vår bygd på kartan.

Han ser fram emot fler samarbeten.

– Alla därute som sitter på en bra idé är välkomna hit så bjuder jag på kaffe och lyssnar, säger Mikael Bodne.️

utsikt över sjö
Sidan publicerad 2023-05-26 av Stina Hylén