Kommunalt bolag kan ta över renhållning och VA i kommunen

Vid årsskiftet föreslås bolaget Vatten och miljöresurs AB ta över kommunens VA- och renhållningsverksamhet. Beslutet om att ingå i bolaget ska först tas av kommunstyrelsen den 23 november och därefter av kommunfullmäktige i december.

Vatten och miljöresurs AB är sedan tidigare Bergs och Härjedalens driftsbolag för VA- och renhållningsverksamheterna. Bräcke kommun har under en tid köpt kompetens och tjänster av bolaget. Anledningen till att kommunen nu vill ingå i bolaget är att det möjliggör effektiviseringar och specialiseringar, underlättar kompetens- och personalförsörjning samt minskar sårbarheten i och med att fler personer arbetar med liknande saker.

Ny avsändare på fakturorna

Medborgarna kommer märka av organisationsförändringen på så sätt att det från årsskiftet står ett annat namn på fakturorna för renhållning och VA. I övrigt löper allt på som vanligt med renhållning, vatten och avlopp.

Verksamhetsövergång för personalen

Bräcke kommun kommer fortsättningsvis äga sina anläggningar. Personalen följer med till bolaget i en så kallad verksamhetsövergång. Tio personer erbjuds en övergång. Om de tackar ja till erbjudandet kommer de fortsätta jobba i Bräcke kommun.

Nyemission

Bräcke köper in sig i bolaget, genom en nyemission, med samma antal aktier, till samma summa som Berg och Härjedalen erlade när bolaget bildades. Nya förslag till bolagsordning, ägardirektiv, aktieägaravtal och samverkansavtal har tagits fram för att möjliggöra Bräcke kommuns inträde i bolaget. I samband med detta ändras bolagets namn från Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB till Vatten och miljöresurs AB.

Ärendet återfinns på sidan 31 i kallelsen till kommunstyrelsen 23 november. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild på pratbubbla där det står VA-enheten, renhållningsenheten med en pil till Vatten och miljöresurs AB
Sidan publicerad 2022-11-17 av Stina Hylén