Kommundirektörens krönika vecka 2

Efter en del tvekan återupptar jag nu covidkrönikan. Syftet är som tidigare att ge en lokal och aktuell bild av kommunens arbete under pandemin. Tvekan har legat i att beskriva läget utan att späda på kriskänslan. För även om det är en ansträngd situation i några verksamheter, är det långt ifrån det läge som rådde under de första vågorna – och före vaccinet. Men vi har en ökning av smitta i Bräcke kommun, även om både smitta och ökningstakt är högre i flertalet andra kommuner i länet.

Ser vi till de som är beroende av vår omvårdnad är det just nu en handfull smittade. Vad vi vet är det ingen som bor på ett särskilt boende som blivit smittad i sin bostad ännu. Vi vet hur vi ska arbeta, och har i dagsläget ingen brist på skyddsutrustning. Skolorna är väl förberedda om det skulle bli aktuellt med distansundervisning. Ambitionen är givetvis att ha eleverna på plats så smittsäkert som det går.

Den största oron på kort sikt är om vi kan leverera den kommunala servicen på den nivå som vi vill. Symtom, hemkarantän och långa väntetider på provsvar skapar snabbt stora vakanser. Har du intresse av att arbeta i vård eller förskola vill vi därför gärna att du anmäler dig till vår bemanningsenhet.

Vi vill också att du hjälper oss genom att hålla avstånd, och undviker att besöka dina anhöriga på våra särskilda boenden under de närmsta veckorna. Ring, skypa eller facetima. Har vi ont om personal behöver våra anställda ges tid och utrymme för de boende. Med en högre samhällssmitta ökar också risken att du som besökare omedvetet för in smittan på boendet.

Just nu är läget alltså under kontroll, men fokus ligger återigen på att från dag till dag lösa akuta situationer och klara bemanningen. På längre sikt blir utmaningen att ta igen det vi blivit tvungna att lägga åt sidan för att klara verksamheterna på kort sikt.

Ta hand om varandra och håll ut lite till!
Hälsningar, Bengt Flykt

Fotografi på kommundirektören Bengt Flykt
Sidan publicerad 2022-01-15 av Johannes Löfgren