Kommundirektörens krönika vecka 6

Fortfarande oklart läge. Det är en hög smitta i samhället och bland våra medarbetare, även om läget är något bättre än förra veckan. Nu skall vi ju inte vara hemma vid minsta symtom, och allmänheten skall inte provta sig för covid-19. Samtidigt skall man vara hemma om man är sjuk.

I teorin enkelt, men det är tyvärr inte ett benbrott. Det är inte antingen eller. Hur skall man bete sig när man inte har feber, men det kliar i halsen? Ja, har man symtom som kan vara covid-19 skall man vara hemma. Hushållskontakter utan symtom kan arbeta men ring 1177 om du är osäker.

Covid-19 ska inte betraktas som samhällsfarligt och allmänfarligt längre, enligt Folkhälsomyndigheten. Samtidigt är den fortfarande klassad av Arbetsmiljöverket som en farlig sjukdom, där vi som arbetsgivare inte får utsätta medarbetare i riskgrupp för fara. Jag förstår att detta sammantaget skapar frågor och en osäkerhet.

I takt med att den allmänna provtagningen upphört, upphör också statistiken – som ju under hela tiden varit vårt mått på spridning och fara. När statistiken upphörde hade vi det näst lägsta totala antalet smittade medborgare i länet, medan vi var den hårdast drabbade under den första vågen

Äldreomsorgen ska fortfarande enligt Folkhälsomyndigheten vidta ”riskreducerande åtgärder”. Det innebär till exempel att vi behåller besöksrutinerna på våra särskilda boenden ett tag till, dvs att besök till exempel skall föranmälas. Fråga boendet vad som gäller just där vid besök.

Vi lever i en brytningstid. Covid-19 har orsakat en alldeles nyss livsfarlig pandemi, och går nu till att kanske bli jämförbar med säsongsinfluensa. De nya frågor vi ställs inför kommer nog inte att besvaras på ett bräde, utan vi får leva med att svaren kommer efterhand. Det vi var och en kan göra nu är att se till att vi är fullt vaccinerade, och att låta försiktighetsprincipen råda när vi går mot ljuset och våren igen.

Vänliga hälsningar
Bengt Flykt

Foto på Bengt Flykt, kommundirektör. Klädd i kavaj och slips. Han tittar in i kameran.
Sidan publicerad 2022-02-11 av Johannes Löfgren