Kommunfullmäktige 13 november

På onsdag är det dags för kommunfullmäktigemöte. Från kl 15 kan du lyssna på sammanträdet i Teatersalongen, Bräcke Folkets Hus eller på Mittradion.

Innan mötet börjar på onsdag kan du träffa politikerna i Mötestorget i Bräcke Folkets Hus kl 11.30-12.00. Vill du ställa en fråga till en politiker kan du också nyttja Allmänhetens frågestund. Då mejlar du din fråga innan mötet till fragestund@bracke.se eller anmäler den vid mötets början.

Ärendelista

1. Meddelande om nya ledamöter och ersättare
2. Val av justerare samt tid och plats för justering
3. Upprop
4. Informationer
5. Allmänhetens frågestund

Kommunstyrelsens förslag
6. Skattesats 2020
7. Riktlinjer för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
8. Medborgarförslag: Konvertering till fjärrvärme, Rissna gamla skola och förskola
9. Förslag till Styrdokument krisberedskap Bräcke kommun 2019-2022
10. Förslag till Krisledningsplan vid extraordinära händelser
11. Val av valberedning MidSweden 365 AB
12. Bevilja ansökan om entledigande, ordförande MidSweden 365 AB
13. Motioner och medborgarförslag under beredning
14. Anmälan av nya motioner
15. Anmälan av nya medborgarförslag
16. Interpellationer och frågor
17. Meddelanden och informationer

Sidan publicerad 2019-11-11 av Stina Hylén