Kommunfullmäktige 7 oktober

På onsdag sammanträder kommunfullmäktige kl 14 i Teatersalongen, Bräcke folkets hus. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten men på grund av rådande situation med covid-19 ber vi dig som tillhör någon riskgrupp eller har förkylnings- eller luftvägssymptom att inte närvara. Övriga ombeds att följa myndigheternas rekommendationer.

Folkets hus, Sjölyckan, motioner m.m.

Bland de ärenden politikerna ska besluta om finns ett som handlar om Gällö folkets hus. Gällö Folketshusförening har avvecklat sin verksamhet i huset och förslaget till beslut på kommunfullmäktige är att kommunen hjälper föreningen genom att ta över byggnaden och alla inventarier. Ett övertagande av lokalerna innebär att de kan användas för Gällö skolas räkning om det skulle behövas. Skolan kommer enligt vad som framkom i högstadieutredningen 2019 att växa de närmaste åren.

Två andra ärenden handlar om att tillskjuta pengar, så kallade investeringsmedel, för att förbättra den yttre miljön vid Sjölyckan, bland annat genom en ny gata.

Därutöver ska några motioner och medborgarförslag behandlas.

Alla ärenden hittar du i tillkännagivandet på vår officiella anslagstavla.

Bakgrund till ärenden kan du läsa mer om i protokollet från kommunstyrelsen 16 september, som också finns på vår officiella anslagstavla.

Lyssna och ställ frågor

Sammanträdet direktsänds i mittradion på frekvens 98,7 i Bräcke och på www.mittradion.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det finns möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ordförande fram till och med 6 oktober: yngve.hamberg@bracke.se

Mötestorg är inställt för sammanträdet.

7 oktober
Sidan publicerad 2020-10-06 av Stina Hylén