Kommunstyrelsemöte 16 september

På onsdag sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Ett ärende som ska tas upp är framtida inriktning för simhallar i kommunen. Bakgrunden är att alla kommunens simhallar är i behov av renovering och det politikerna ska diskutera är vilket perspektiv som ska antas i det fortsatta arbetet - om det enbart är skolans simundervisning som ska tas i beaktande eller om det är intressant med en simhall som också inkluderar rehabilitering, folkhälsa och attraktivitet för allmänheten. I det senare perspektivet kan en förstudie om att nyttja befintlig överskottsvärme och befintliga utrymmen vid MidSweden365 vara ett alternativ.

En annan fråga som ska upp på bordet handlar om Folkets hus i Gällö, ett ärende som uppkommit eftersom Gällö Folketshusförening beslutat att avveckla föreningen.

Sidan publicerad 2020-09-15 av Stina Hylén