Kommunstyrelsemöte 23 februari

På onsdag sammanträder kommunstyrelsen. Här har vi listat ett urval av ärenden. Samtliga ärenden och längre beskrivningar av dem hittar du i kallelsen på vår officiella anslagstavla. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Taxa för felparkering
Politikerna i kommunstyrelsen ska ta ställning till taxa för felparkering. Bräcke kommun har idag ingen parkeringsövervakning och ett arbete har påbörjats med att ändra lokala ordningsföreskrifter och i samband med det ses även en möjlighet att införa kommunal parkeringsövervakning med fastslagen felparkeringstaxa. Ett steg i detta är att anta förslag till taxa för felparkering. Taxorna ligger mellan 500 kronor till 1000 kronor. En annan anledning till att införa felparkeringstaxa är för att förbättra trafiksäkerheten.

Yttrande om Trafikverkets förslag
Bräcke kommun får yttra sig om Trafikverkets förslag till nationell plan för Transportinfrastrukturen 2022–2033. Förslaget för nationell plan innebär återigen att investeringar i infrastrukturen i Jämtlands län får stå tillbaka för investeringar i andra delar av landet, främst söderut. Detta sammanfattas, och kritiseras, tydligt av Region Jämtland Härjedalen, vars yttrande Bräcke kommun föreslås ställa sig helt bakom.

Medborgarförslag
Några medborgarförslag ska behandlas under mötet. Däribland ett förslag om att asfaltera, grusa eller bevattna marken vid värmekraftverket i Bräcke, som föreslås få ett ja genom att marken kommer dammbindas. Ett annat förslag handlar om att kommunen ska inrätta gästparkeringar för boende omkring Vinkelgatan 10 och Östra Kungsvägen 6 i centrala Bräcke vilket föreslås få ett nej med hänvisning till att det redan finns gästparkeringar i närheten.

Foto på Bräckes kommunhus, snö på grenar i förgrunden.
Sidan publicerad 2022-02-21 av Johannes Löfgren