Kommunstyrelsemöte 24 november

På onsdag sammanträder kommunstyrelsen. Här har vi listat ett urval av ärenden.

Samtliga ärenden och längre beskrivningar av dem hittar du i kallelsen på vår officiella anslagstavla.

Mötet är inte öppet för allmänheten.

SÄBO-platser och äldrestrategi

Politikerna i kommunstyrelsen ska ta ställning till vård- och omsorgsutskottets förslag om minskning av antal SÄBO-platser, ökad personaltäthet, fler mötesplatser och ny äldrestrategi. Mer om detta kan du läsa om i den tidigare nyheten Förslag om minskade SÄBO-platser.

Kommunplan

Varje år antar kommunfullmäktige en ny kommunplan som beskriver vad som väntar i kommunen kommande år, samt budget. Kommunstyrelsen ska på onsdag besluta om de godkänner förslaget till kommunplan och budget och låter det gå vidare till kommunfullmäktige 15 december.

Aktieägartillskott MidSweden365

Ett förslag finns om att godkänna ett villkorat tillskott till bolaget MidSweden365, som begärts av MidSwedens bolagsstyrelse för att täcka prognostiserad förlust. Godkänns tillskottet lämnas det under villkoret att det i framtiden ska betalas tillbaka.

Medborgarförslag

Några medborgarförslag ska behandlas under mötet. Däribland ett förslag om att rusta upp Almabryggan i Bräcke, som föreslås få ett ja. Ett annat förslag handlar om att servera mer ekologiskt i skolan vilket föreslås få ett nej med hänvisning till att detta redan står med i Bräcke kommuns måltidspolicy.

24 november
Sidan publicerad 2021-11-23 av Stina Hylén