Kommunstyrelsemöte 27 maj

Måltidspolicy, elbilsladdare och drivmedelsstation i Kälarne står bland annat på agendan.

Under onsdagens KS ska politikerna godkänna de nya förslaget till måltidspolicy som tagits fram av skol- och barnomsorgsavdelningen och vård- och omsorgsavdelningen. Den innehåller bland annat förtydliganden om kommunens möjligheter att följa upp matsvinn och matens kvalitet även då matproduktionen är utlagd på entreprenad samt ett förslag till tydligare länsgemensamt regelverk för specialkoster för barnomsorg och skola.

Ett annat förslag att ta ställning till är om kommunen ska ingå markanvändningsavtal med Jämtkraft AB som vill sätta upp normalladdare för elbilar och laddhybrider mellan Shergrillen och Colorama i Bräcke.

På ärendelistan återfinns också ansökan om borgensåtagande från Bräcke kommun till Kälarnebygdens Kooperativa förening för projektet "Drivmedelstation Kälarne". Det handlar här om att föreningen behöver stöd för att anlägga en drivmedelsstation i Kälarne och förslaget är att Bräcke kommun beviljar borgen under förutsättning att Region Jämtland Härjedalen beviljar ekonomiskt stöd till projektet.

Ett kliv fram gällande Sjölyckan

Inför KS finns ett förslag om att Bräcke kommun ska gå vidare med tilldelningsbeslut och avtal med Statens bostadsomvandling för byggandet av det framtida seniorboendet Sjölyckan i Bräcke. Mer om det projektet kan du läsa om på sidan Intresseanmälan, seniorboende.

Ingen hemtjänst för tillfälliga boende

Sociala avdelningen har föreslagit att kommunen inte ska verkställa hemtjänstbeslut för personer som är folkbokförda i andra kommuner i sommar, det vill säga de som har fritidshus i kommunen. Det mot bakgrund av den krissituation som smittspridningen av covid-19 innebär, som gör att Bräcke kommun i första hand behöver använda kommunens resurser för att säkra att de egna kommuninvånarna får det stöd de har rätt till enligt socialtjänstlagen.

Alla ärenden hittar du i kallelsenPDF (länk till pdf)

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

27 maj
Sidan publicerad 2020-05-25 av Stina Hylén