Kommunstyrelsemöte 27 november

På onsdag sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet för allmänheten från ärende 4, alltså kl 13.15.

På mötet ska ledamöterna bland annat godkänna förslaget till kommunplan 2020-2022, budget 2020 och investeringsplan 2020-2024. Detta ska sedan vidare till kommunfullmäktige 18 december.

Förslaget om förändrad renhållningstaxa ska också upp på bordet och detta ska slutgiltigt beslutas om på nästa kommunfullmäktige 18 december.

Avgift för tobaksförsäljning

Från 1 juli i år måste butiker ansöka om att få sälja tobaksvaror till skillnad från förut när de bara behövde lämna in en ansökan. Eftersom den nya lagen innebär merarbete för kommunerna kan de ta ut en ansökningsavgift. I Bräcke kommun föreslås KS ta beslut om att avgiften per år blir 1500 kr för redan befintliga försäljningsställen och 3000 kr för nya försäljningsställen.

Fler ärenden

Bland övriga ärenden på onsdagens KS finns till exempel förslaget till revidering av programmet för bidrag till föreningslivet, som görs vid varje ny mandatperiod. Föreningar i kommunen har fått lämna inspel inför revideringen.

Samtliga ärenden hittar du i kallelsen:

KS 2019-11-07 Kallelse utan bilagorPDF

Sidan publicerad 2019-11-26 av Stina Hylén