Kommunstyrelsemöte 2 oktober

På onsdag är det dags för kommunstyrelsemöte. Från kl 14.30 är sammanträdet öppet för allmänheten.

Under onsdagens KS ska politikerna bland annat ta ställning till ett länsgemensamt barnahus, med syftet att minska antalet myndighetskontakter för brottsutsatta barn. Förslaget är att Östersund ska ha huvudmannaskap för barnahuset om det blir verklighet.

Under mötet ska även delårsprognosen från 31 augusti för Bräcke kommun och Mid Sweden 365 godkännas.

Sammanträdet äger rum i Nämndrummet och är öppet från och med ärende 4. Samtliga ärenden hittar du i kallelsen:

Kallelse 2019-10-12PDF (länk till pdf)

Sidan publicerad 2019-09-30 av Stina Hylén