Kommunstyrelsen sammanträder 28 oktober

På måndag är det dags för kommunstyrelsemöte. Sammanträdet är öppet för allmänheten från och med ärende 4, alltså kl 14.30.

Bland de beslutsförslag som politikerna ska ta ställning till finns bland annat en punkt om skattesatsen 2020. Där är ekonomiutskottets förslag till KS att låta den vara oförändrad. Trots en ansträngd ekonomisk situation bedöms alternativet, det vill säga en skattehöjning, innebära ännu större negativa konsekvenser.

HAB-ersättning och matavfallsfrågor

En annan punkt gäller den så kallade habiliteringsersättningen för personer sysselsatta i daglig verksamhet. Den har det senaste åren kunnat höjas till 45 kronor per dag tack vare ett statsbidrag och när statsbidraget nu försvinner föreslås att kommunen låter ersättningen stanna på samma, förhöjda, nivå. Kommunens kostnad för detta under 2020 beräknas till 40 000 kr.­

Vidare ska framtida insamling av matavfall i kommunen tas upp. Regeringen har beslutat att alla kommuner senast i december 2020 ska erbjuda hushållen utsortering av matavfall. Östersunds kommun ska genomföra en förstudie om att ta emot och röta hela länets matavfall och förslaget är att Bräcke kommun ska ställa sig positiva till detta framtida samarbete.

Den högstadieutredning som pågår i Bräcke kommun finns också med på måndagens KS, då ledamöterna har att godkänna en ny inriktning som innebär att nybyggnation inte utreds, som förut funnits med som ett alternativ. Läs mer om utredningen på vår sida Högstadieutredningen.öppnas i nytt fönster

Samtliga ärenden hittar du i kallelsen:

KS 2019-10-28 Kallelse (utan bilagor)PDF

Sidan publicerad 2019-10-25 av Stina Hylén