Nedläggning av Furugränd föreslås

En utredning som tittat på hur många boendeplatser för äldre som behövs i framtiden har kommit fram till att tio platser kan minskas, vilket motsvarar platserna på Furugränd. I mars ska politikerna ta ställning till förslaget.

Det är kommunstyrelsens ekonomiutskott som gett tjänstemännen i uppdrag att undersöka hur många platser på särskilt boende som behövs idag och 2025-2030. Detta som ett led i att se över kommunens fasta kostnader och vilka som kan minskas.

År 2019 (före Covid-19) hade Bräcke kommun i snitt sju tomma platser varje månad på särskilda boenden. Förra veckan var det 15 tomma platser. Efter att ha studerat de prognoser Bräcke kommun har för befolkningsutvecklingen ser det ut att finnas minst tio platser för mycket idag. Utredningen har då tagit hänsyn till effekterna av Covid-19. Troligtvis klaras även 2025 och 2030 om tio platser avvecklas.

Furugränd är ett av två boenden i Bräcke

Bräcke kommun har idag fyra särskilda boenden, varav två i Bräcke. Om tio platser ska minskas är det bara ett alternativ som är ekonomiskt försvarbart och det är att avveckla Furugränd i Bräcke, som har tio platser idag. Boendet har inriktning på personer med demens men då demens är ett växande problem anses det vara något som behöver hanteras på samtliga boenden, och i Bräcke kommun finns generellt hög kompetens kring sjukdomen bland personalen.

Utredningen i sin helhet förväntas bli klar under februari månad och presenteras för vård- och omsorgsutskottet och sedan kommunstyrelsen i mars.

Sidan publicerad 2021-02-16 av Stina Hylén