Nominera årets pristagare

Nu är det dags att ansöka/nominera till kulturpriset, miljöpriset och idrottspriset samt till Årets Björn!

Kulturpriset, miljöpriset och idrottspriset delas ut av Bräcke kommunfullmäktige och avser att stödja och uppmuntra skapande och förtjänstfull verksamhet inom respektive område. Beloppet är 10 000 kronor vardera. Priserna kan sökas av personer eller grupper som är verksamma inom Bräcke kommun eller med anknytning till kommunen. Pristagare kan också föreslås av allmänheten.

Priset Årets Björn delas ut till den eller de som med sina insatser främjat samhällsutvecklingen i kommunen och som är föregångare i arbetet med att skapa mervärde för de som bor och verkar i kommunen. Priset på 10 000 kr delas ut till personer, grupper eller organisationer som har sin bas i Bräcke kommun. Nominera den du tycker är värd att hyllas!

Ansök/nominera senast 16 okt på:

www.bracke.se/priser

www.bracke.se/bjornpriset

Du kan också posta till Bräcke kommun, Box 190, 843 21 Bräcke

Mär kuvertet ”Priser” och kom ihåg att ange motivering.

pratbubbla med texten "årets priser i bräcke kommun"
Sidan publicerad 2023-09-13 av Stina Hylén