Norra skog avverkar i Bräcke

Skogsbolaget Norra skog informerar om att de kommer att avverka skog vid elljusspåret i Bräcke från mitten av november till december. Under arbetet behöver du hålla dig minst 70 meter från maskinerna.

Exakta datum för avverkningen är inte satta än men tanken är att avverka innan vintern kommer och skidspåren dras.

Därför sker avverkningen

Norra skog skriver att skogen har uppnått en ålder då den är avverkningsmogen. Omfattande skador av granbarkborre på granen finns i området. Timmer och massaved kommer att skördas för att bland annat bli till hus och förpackningar.

Så utförs avverkningen

Stigar lämnas i befintligt skick och ska vara framkomliga efter avslutad avverkning. Efter avslutat arbete återställs virkesvägg, kojplats och basväg, och körspås slätas till.

Inom stora delar av området kommer fröträd/en timmerställning att lämnas för att minska hyggesbilden. Norra skog skriver att de kommer lämna hänsyn till miljön genom att spara träd med särskilda naturvärden och döda träd. De kommer också att skapa nya höga stubbar för fåglar och insekter samt lämna kantzoner mot områden med naturvärden.

Stora tallar lämnas och tanken att deras frön ska falla till marken och växa till ny skog. Om det bara står träd kvar i enstaka grupper kommer området istället planteras. Inför planteringen kommer det översta jordlagret förberedas med markberedning, bland annat för att skydda plantorna från skadeinsekter.

Kontakt, Norra skog

Vid frågor kontakta skogsinspektör Mattias Olofsson: 010-150 25 68

karta avverkning

Aktuellt område är utpekat på kartan. Klicka på kartan för att se den större.

Sidan publicerad 2021-10-12 av Stina Hylén