Norrskog gallrar i kommunens skogar

Den här veckan drar gallringen av skolskogen i Bräcke igång. Sedan tidigare pågår gallring i Mälgåsen. Det är Norrskog som förvaltar kommunes skogar och genomför gallring i syfte att skapa utrymme för träd som ska växa sig stora.

Bräcke kommun äger ca 800 hektar skog och har gett Norrskog i uppdrag att förvalta den enligt den skogsbruksplan som finns. Huvudinriktningen i planen är att förvalta värdet i skogen, och inte ta ut så mycket. Fem procent avsätts för naturvård.

Den gallring som väntar i Bräcke sker ovanför gamla slalombacken, ovanför Torpet och Furulundsvägen. Se området på kartan nedan.

Gallring för ökad värdetillväxt

Skogen har uppnått en ålder då det är dags att gallra, vilket innebär att ungefär en tredjedel av träden kommer att plockas ut. Åtgärden görs för att utveckla skogen, och ge utrymme åt de träd som ska vara kvar att växa sig stora.

De miljöåtgärder som vidtas vid Norrskogs gallring är att de sparar döda träd, träd med särskilda naturvärden och är särskilt varsamma om lövträd. Därtill skapas nya höga stubbar för fåglar och insekter och kantzoner lämnas mot områden med naturvärden.

Stigar lämnas i befintligt skick och ska vara framkomliga efter att arbetet är klart i Bräcke. Ris och röjningsrester lämnas kvar och kommer att förmultna inom några år.

Riskzon till arbetande maskiner är 70 meter.

Maskinen som används vid gallringen är en liten beståndsgående skördare/skotare. Här i kommunens skog vid Gimån, Mälgåsen. Foto: Mattias Olofsson/Norrskog

Maskinen som används vid gallringen är en liten beståndsgående skördare/skotare. En av fördelarna med maskinen är att den är mindre och smidigare och därmed ger mindre inverkan på skogen. På bilderna ovan jobbar maskinen i kommunens skog vid Gimån, Mälgåsen, där Norrskog byggt en väg för framtida skogsarbete. Foto: Mattias Olofsson/Norrskog

De arbeten som ska utföras i Bräcke sker ovanför gamla slalombacken, ovanför Torpet och Furulundsvägen. På fredag väntas maskinen komma dit.

De arbeten som ska utföras i Bräcke sker ovanför gamla slalombacken, ovanför Torpet och Furulundsvägen. Klicka på kartan för att se den större.

Sidan publicerad 2020-02-24 av Stina Hylén