Ny aktivitetsplan för folkhälsa

Vill du veta vad som görs i kommunen inom folkhälsa och brottsförebyggande arbete? Läs Bräcke kommuns Aktivitetsplan för folkhälsa 2020.

Aktivitetsplanen hittar du på vår sida Folkhälsa.

Bakgrund

Vi i Bräcke kommun arbetar för att våra invånare ska må bra och känna stolthet, därför arbetar vi med folkhälsa på alla avdelningar inom kommunen men även i samverkan med andra aktörer som civilsamhället, frivilliga organisationer, polisen, Region Jämtland Härjedalen m.fl. Vi försöker samordna detta arbete på bästa sätt för att skapa en effektivitet som är till förmån för våra invånare. Vi arbetar utifrån fyra prioriterade områden:

  • Trygga uppväxtvillkor
  • Utbildning och arbete
  • Hälsofrämjande miljöer
  • Inflytande och delaktighet

Vi ser folkhälsa som en viktig del av vår kommuns tillväxt, en pusselbit som behövs för att skapa en hållbar utveckling i kommunen.

Vad är folkhälsa?

Hälsa är en resurs för individen, folkhälsa är ett mål för samhället

Alla individer har olika förutsättningar till en god hälsa. Därför är vår uppgift i samhället att försöka ge människor så jämlika levnadsvillkor som möjligt, vilket ger alla människor möjlighet att skapa sig en god livsstil.

Har du frågor, hör av dig till Åsa Bjöörn, Folkhälsosamordnare i Bräcke kommun: asa.bjoorn@bracke.se 0693-161 48

Sidan publicerad 2020-02-26 av Stina Hylén