Nya regler för tomgångskörning

På senaste kommunstyrelsemötet beslutades att tomgångskörning får ske max en minut i hela Bräcke kommun, inte bara i tätorterna.

Beslutet blir en komplettering till Bräcke kommuns lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa och miljön (Kf § 81/2020)PDF där det sedan tidigare står att ett stillastående fordon får ha motorn igång max en minut i tätoterna. Nu gäller detta alltså alla delar av kommunen.

Ärendet om tomgångskörning togs upp på agendan efter att ett medborgarförslag lämnats in om att förbjuda tomgångskörning i kommunen.

En skylt där det står: "Tänk på miljön. Tomgångskörning max en minut"
Sidan publicerad 2020-06-29 av Stina Hylén