Ny detaljplan på gång vid området kring skidtunneln

Nu går den nya detaljplanen för Viken, Gällö, ut på samråd. Den medger boenden, handel och nya aktiviteter i området som kommit att växa fram som äventyrsberget i Gällö.

Vid området kring MidSweden365, skidtunneln i Gällö, finns vid det här laget bland annat mobilt gym, höghöjdsbana och snart även en hubb för distansarbete. Dessutom finns planer på fler etableringar: Till exempel boenden och cykelleder. Förändringen av platsen gör att det behövs en ny detaljplan, som nu tas fram av Bräcke kommun i samarbete med privata fastighetsägare i området.

Samråd

Mellan 2021-10-11 och 2021-11-04 ställs planförslaget ställs ut på samråd för att höra grannar och övriga sakägare.

Planhandlingarna finns på Bräcke kommuns sida om detaljplaner.

Detaljplanen ska efter granskning antas av kommunfullmäktige och beräknas gälla redan under 2022.

Sidan publicerad 2021-10-11 av Stina Hylén