Över 100 personer samlades för medborgardialogen i Kälarne

Den 29 april samlades över 100 personer i Kälarne skolas aula för den andra av de planerade medborgardialogerna i kommunen. Fokus för kvällen var hur Kälarne ska utvecklas framåt och under mötet diskuterades bland annat städning efter rivningen av röda skolan och fallfärdiga hus.

Medborgardialogen arrangerades av kommunfullmäktiges demokratigrupp. Gruppen består av företrädare från alla partier som är representerade i kommunfullmäktige.

– Det var jättekul att så många ville komma och prata med oss. Jag tackar Kälarnebygden för att de har pushat så bra för mötet, säger kommunfullmäktiges ordförande Yngve Hamberg.

En av de mest engagerande frågorna under kvällen var vad som händer med skräpet efter rivningen av Röda skolan. Kommunstyrelsens ordförande Richard Nilsson berättade att uppstädningen efter rivningen har blivit försenad på grund av att entreprenören som fått uppdraget missat att förnya vissa tillstånd. Nu när snön smält och avtal skrivits med en ny entreprenör kommer städningen att påbörjas och planeras vara klar till juni.

En annan engagerande fråga var snöröjningen som de boende i Kälarne anser fungerat dåligt denna vinter. Kommunen kunde meddela att en ny entreprenör tar över nästa vintersäsong och förhoppningen är att snöröjningen ska fungera bättre.

Ett brett spann av frågor avhandlades under kvällen, bland annat frågor om obebodda, övergivna och fallfärdiga hus. Christian Thorgerzon, chef för Bräcke kommuns bygg- och miljönämnd, berättade om hur trubbiga verktyg och långa administrativa processer det är för att få en ägare att ta ansvar för sin fastighet. Richard Nilsson fyllde i att man är tacksam för Kälarne ekonomisk förening, som redan köpt och rivit ett hus på orten. Kan man lösa fallfärdiga hus på det sättet går det mycket snabbare och kan göras effektivare.

– Det har varit bra diskussioner och vi har fått med oss många synpunkter som vi ska återrapportera. Vi vill gärna fortsätta den här dialogen i Kälarne i någon form och då fokusera ännu mer på utveckling av samhället och service i bygden. Det finns ett oerhört driv och engagemang hos kälarneborna. Med frivilligarbete i kombination med kommunala insatser går det att skapa positiva förändringar. Vi behöver prata ihop oss om det på ett kommande dialogmöte, säger Yngve Hamberg.

Nästa medborgardialog kommer hållas i Bräcke i juni.

Bild på publik bakifrån och texten medborgardialog i kälarne
Sidan publicerad 2024-05-21 av Linnea Ingelsson