Påminnelse om latrinbehållare på ÅVC

Endast latrinbehållare som godkänts av teknik- och infrastrukturavdelningen får lämnas till kommunens återvinningscentraler. Behållare finns att köpa på återvinningscentralerna. 

För att vi ska kunna ta emot latrinbehållaren krävs också att den är försluten och rengjord på utsidan och att den inte innehåller plastsäckar. Vi kan inte ta emot latrinkärl som innehåller plastsäckar eftersom dessa fastnar i utrustningen på behandlingsanläggningen för latrin.

dass
Sidan publicerad 2021-07-06 av Stina Hylén