Parkeringsövervakning i Bräcke tätort från 1 juli

Den 1 juli påbörjas parkeringsövervakning i Bräcke tätort. Detta görs för att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten.

Införandet av parkeringsskivor, maxtid samt skyltning kommer att ske under augusti och september månader. Det innebär att det för närvarande inte delas ut några parkeringsböter vid den gemensamhetsanläggning som finns utanför ICA, Coop, Folkets hus och Bräcke kommuns förvaltningshus.

Övriga områden i Bräcke tätort där parkeringsförbud gäller genom skyltning och föreskrifter kommer att kunna bötfällas från och med den 1 juli.

Mer information om vart parkeringsskivor finns att hämta kommer vid senare tillfälle när det är aktuellt.

Sidan publicerad 2024-07-18 av Linnea Ingelsson