Problem med gatubelysning, Gamla Sösjövägen

Under en tid har gatubelysningen på Gamla Sösjövägen i Bräcke, med anslutande gator, inte fungerat. Det beror på ett omfattande kabelfel. Tekniker är på plats och felsökning pågår. Det finns dessvärre ingen tidsram i nuläget. Vi jobbar på med externa resurser för att få i gång belysningen så snart som möjligt. Under felsökningsperioden kan det lysa sporadiskt och även under dagtid.

gatubelysning
Sidan publicerad 2022-09-14 av Stina Hylén