Rapport från kommunstyrelsen

Här kommer en sammanfattning av några beslut som kommunstyrelsen tog på mötet 24 mars.

Samtliga ärenden och mer information om vad de handlar om finns i kallelsen (länk till pdf).PDF

Förändring av antal särskilda boendeplatser

Beslutet blev att föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen uppdraget att avveckla Furugränds särskilda boende så snart som möjligt med hänsyn till vårdtagarnas säkerhet.

Vänsterpartiet ville avslå förslaget och reserverade sig mot beslutet. Centerpartiet la fram ett eget förslag.

Slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige den 21 april 2021.

Simhallar i Bräcke kommun

Beslutet blev att föreslå kommunfullmäktige att bassängerna i Bräcke och Gällö ska stängas samt att skolbarnen ska skjutsas till andra badanläggningar från och med höstterminen 2021. Kommunstyrelsen la också som förslag till kommunfullmäktige att underhållsåtgärder görs för att förlänga livslängden vid badet i Kälarne.

Slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige den 21 april 2021.

I förslaget från tjänstemannaorganisationen fanns två ytterligare punkter med om att påbörja en förstudie av att nyttja överskottsenergin vid MidSweden 365 genom att bygga en utomhusbassäng samt hur förstudien skulle finansieras. Dessa två punkter beslutade gick inte kommunstyrelsen vidare med.

Bokslut och årsredovisning 2020

Ett av besluten under denna punkt var att föreslå till kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för Bräcke kommun och koncernen Bräcke kommun.

Slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige den 21 april 2021.

Medborgarförslag: Tomgångskörning

Tomgångskörning är tillåten max en minut i Bräcke kommun. Ett medborgarförslag föreslår att ha bättre information/skyltning om det här. Kommunstyrelsen godkände medborgarförslaget.

Slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige den 21 april 2021.

 

Fotnot: Protokollet är ännu inte justerat.

datum som visar 24 mars
Sidan publicerad 2021-03-25 av Stina Hylén