Rapport från kommunstyrelsen

Under onsdagen, 15 september, hölls höstens första sammanträde i kommunstyrelsen. Här är ett axplock av de beslut som togs. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas på sidan Kallelser och protokoll när det har justerats.

Avfallstaxa 2022

Ett av ärendena som togs upp var förslag till ny avfallstaxa. Under förmiddagen fick kommunstyrelsen information om den nya konstruktionen av avfallstaxan av en konsult som medverkat i att ta fram förslaget. Under eftermiddagen var det dags att gå till beslut. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ny avfallstaxa.

Från och med oktober 2022 kommer Bräcke kommun påbörja matavfallsinsamling och därför behöver avfallstaxan uppdateras. I det nya förslaget till taxa kommer matavfallsorteringen vara frivillig men den som väljer att inte ansluta sig betalar en miljöavgift. Att kommunen inför matavfallsinsamling har att göra med ett nytt lagkrav. Information om detta har tidigare delgetts på bracke.se och i kommuntidningen Nära 2021 (s. 8). Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster. Mer information kring matavfallsinsamlingen kommer framöver.

Ny vision, nya politiska mål och ny resultat- och målstyrning

Ett annat ärende var förslag till ny resultat- och målstyrning, det vill säga vilka mål som kommunen ska sträva efter. I detta ingår även en ny vision för Bräcke kommun och nya politiska mål. Förslaget till ny vision ankyter till länets regionala utvecklingsstrategi och lyder ”Bräcke kommun - En nytänkande och hållbar kommun att leva, verka och utvecklas i!”. Bland förslagen till politiska mål finns bland annat att ”Bräcke kommuns tätorter och landsbygd ska vara tillgängliga, trygga och attraktiva” samt att ”Barn och vuxna i behov av vård och stöd ska erbjudas kvalitativa och effektiva insatser.”

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta den nya resultat- och målstyrningen, de politiska målen och den nya visionen. Centerpartiet lade förslag på en alternativ vision som löd "Bräcke kommun - En drivande kommun som tar sig an utmaningar och har förmåga att föra utvecklingen framåt." Ledamöterna i Centerpartiet reserverade sig även mot beslutet att anta den nya resultat- och målstyrningen.

Rapport ”Utvärdering av Bräcke kommuns hantering av covid-19”

Bräcke kommun har utvärderat kommunens hantering av coronapandemin och sammanställt det i en rapport, som kommunstyrelsen beslutade att godkänna. För mer information om utvärderingen se nyheten Utvärdering av coronapandemin.

Sidan publicerad 2021-09-16 av Stina Hylén