Rapport från kommunstyrelsen 24 november

Här hittar du några av de beslut som togs under onsdagens kommunstyrelsemöte.

Rapport från kommunstyrelsen

Protokollet med samtliga beslut hittar du på vår officiella anslagstavla när det är justerat.

Samtliga ärenden och längre beskrivningar av dem hittar du i kallelsen på vår officiella anslagstavla.

SÄBO-platser och äldrestrategi

Samtliga partier i kommunstyrelsen röstade för vård- och omsorgsutskottets förslag att minska antalet SÄBO-platser i kommunen med 15 stycken. Därtill fattades beslut om ökad personaltäthet inom vård och omsorg, fler mötesplatser för äldre och ny äldrestrategi. Mer om detta kan du läsa om i den tidigare nyheten Förslag om minskade SÄBO-platser. Länk till annan webbplats.Förslagen ska slutgiltigt beslutas om på kommunfullmäktige 15 december. 

Kommunplan

Varje år antar kommunfullmäktige en ny kommunplan som beskriver vad som väntar i kommunen kommande år, samt budget. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till kommunplan och budget och låter det gå vidare till kommunfullmäktige 15 december.

Översyn av den politiska organisationen

Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer presenterade ett förslag på ny politisk organisation i Bräcke kommun inför nästa mandatperiod. Kommunstyrelsen valde att skicka vidare ett av förslagen till kommunfullmäktige 15 december och det var förslaget att minska antalet ledamöter i fullmäktige från 31 till 27. Bakgrunden till just det förslaget är att befolkningen har minskat i kommunen och att detta behöver avspeglas i antalet ledamöter i fullmäktige. 

Aktieägartillskott MidSweden365

MidSwedens bolagsstyrelse har begärt ett aktieägartillskott för att täcka prognostiserad förlust vilket kommunstyrelsen godkände och skickar vidare till kommunfullmäktige för beslut. Villkoret för tillskottet är att det i framtiden ska betalas tillbaka. (C) var emot beslutet.

Medborgarförslag

Bland de medborgarförslag som togs upp på mötet fanns bland andra ett förslag om att rusta upp Almabryggan i Bräcke, som fick ett ja under mötet. Ett annat förslag handlar om att servera mer ekologiskt i skolan vilket fick ett nej med hänvisning till att detta redan står med i Bräcke kommuns måltidspolicy. Även medborgarförslagen tas slutgiltigt upp på nästa kommunfullmäktige.

Sidan publicerad 2021-11-24 av Stina Hylén