Renoveringar i ishallen utreds

Just nu pågår en förstudie av ishallen som ska komma fram till vilka renoveringar som ska göras i ishallen i Bräcke.

Bakgrunden till projektet är att asfalten är förskjuten under ispisten. Den diffar 10 cm vilket beror på att de styrsstem som finns idag motverkar varandra och inte är sammankopplade. Efter dialog med hockeyförbundet har kommunen fått rådet att lägga in grus istället för att gjuta en ispist i betong, då gruspist är ekonomiskt fördelaktigare.

Energieffektiviseringar

Ishallen byggdes 1996 och en del av de maskiner som då sattes in var begagnade och är idag uttjänta maskinellt och förbrukar mycket energi. Det som från början bara handlade om att byta ispist har blivit en omfattande översyn som inkluderar fler delar av ishallen, däribland nytt styrsystem. Samtidigt ses en energieffektiviersing av hela anläggning över.

Hela projektet är avhängigt att Bräcke kommun kan söka energieffektiviseringsbidrag. Statusen på projektet idag är en förprojektering som pågår och det innebär att kommunen arbetar med att ta fram underlag för alla delar i en översyn av ishallen.

Ishallsprojektet kommer att kunna följas här på kommunens hemsida framöver.

Vid frågor, kontakta Birgitta Karlgren, entreprenadingenjör eller Malin Leifsson, energiingenjör. De nås via mejl på förnamn.efternamn@bracke.se

Skridskor
Sidan publicerad 2020-02-21 av Stina Hylén