Så blir valet tryggt och säkert

Svenska val utsätts tyvärr allt oftare för störningar. Flera myndigheter samarbetar för att göra röstningen i Jämtlands län den 11 september till ett tryggt och säkert evenemang som vi gemensamt kan vara stolta över.

val

Vare sig du förtidsröstar eller går till vallokalen på valdagen den 11 september ska du inte behöva vara orolig för ordningsstörningar eller försök att påverka din möjlighet att rösta. Du ska inte heller behöva undra i efterhand över om valet verkligen gick rätt till. Flera myndigheter samarbetar för att detta ska bli verklighet, däribland Bräcke kommun.

Malin Johansson, kommunsekreterare och Madeleine Teland, säkerhetssamordnare är två av dem som jobbar med valet i kommunen.

– Vi har bland annat gått utbildningar i valsäkerhet och utbildar våra röstmottagare i valsäkerhet, säger Malin Johansson, som även jobbar som valsamordnare.

– Utöver utbildningar i valsäkerhet har vi också haft en kontinuerlig dialog både internt och med berörda myndigheter för att ytterligare öka säkerheten under valgenomförandet för att säkra vår demokrati, säger Madeleine Teland.

Övriga myndigheters arbeta med valsäkerhet

  • Valmyndigheten säkrar och stärker det svenska valsystemet så att det fortsätter vara robust och säkert.
  • Länets kommuner utbildar sina röstmottagare så att de vet hur de ska agera vid eventuella oroligheter.
  • Polis och vaktbolag ser till att röstmottagare får arbeta utan att utsättas för hot och våld.
  • Säkerhetschefen och andra medarbetare vid länsstyrelsen, som är regional valmyndighet, ser till att intresserade medborgare kan följa den slutliga rösträkningen på plats hos Länsstyrelsen i Östersund utan att bli störda. De förhindrar även att rösträknarna blir störda.
  • Kommunikatörer vid samtliga myndigheter bevakar sociala medier för att förhindra att missvisande eller falska budskap kring valet sprids där.
  • Säkerhetspolisen övervakar och sammanställer alla hot mot valsystemet som inträffar runt om i landet.
  • Myndigheten för psykologiskt försvar bevakar hot från främmande makt och förmedlar lägesbilder och analyser om den aktuella hotbilden. De sprider även kampanjen Bli inte lurad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till allmänheten.
  • Myndigheten för psykologiskt försvar har inför valet genomfört utbildningen Grundkurs i skydd mot otillbörlig informationspåverkan för offentliganställda som arbetar med valfrågor vid länsstyrelser, kommuner och regioner i Jämtlands och Västernorrlands län.

Alla försök att störa valprocessen rapporteras till Valmyndigheten och Säkerhetspolisen (Säpo).

Sidan publicerad 2022-08-31 av Johannes Löfgren