Så lämnar företag/verksamheter farligt avfall på ÅVC

Det kommer vara möjligt för företag/verksamheter att lämna farligt avfall även i fortsättningen, men det krävs att du som lämnar avfallet rapporterar vad du lämnar in. Du fyller i dokumentmallar som du hittar på den här sidan eller på sidan Avfall från företag.

farligt avfall

Det är viktigt att dokumenten fylls i och överlämnas till personal på ÅVC, är de inte ifyllda kan vi inte ta emot avfallet. Att det här krävs har att göra med att farligt avfall från och med 1 november ska rapporteras till Naturvårdsverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Syftet är att det då blir spårbart vem som hanterar det farliga avfallet, var det finns och hur mycket det är. 

Dokumentmallar för inlämning vid Kälarne ÅVC

Dessa mallar fyller du i och tar med till ÅVC i samband med att du lämnar in det farliga avfallet.

Dokumentmallar för inlämning vid Gällö ÅVC

Dessa mallar fyller du i och tar med till ÅVC i samband med att du lämnar in det farliga avfallet.

Dokumentmallar för inlämning till Bräcke ÅVC

Dessa mallar fyller du i och tar med till ÅVC i samband med att du lämnar in det farliga avfallet.

Mer om rapporteringen till Naturvårdsverket

Från 1 november ska uppgifter om farligt avfall rapporteras till Naturvårdsverket. Syftet är att det då blir spårbart vem som hanterar det farliga avfallet, var det finns och hur mycket det är. Nästan alla har farligt avfall, åtminstone lysrör.

Skyldigheten att anteckna uppgifter om det farliga avfallet har funnits i många år. De anteckningarna har bara redovisats på begäran men nu ska uppgifterna rapporteras till naturvårdsverket i ett digitalt system, inom två dagar efter hanteringen.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är till exempel elektronik, lysrör, färg kemikalierest, och tryckimpregnerat virke så det finns farligt avfall i nästan alla verksamheter.

Vilka ska rapportera farligt avfall?

Kravet på rapportering gäller alla verk- samheter:

 • där farligt avfall produceras
 • som transporterar farligt avfall
 • som samlar in farligt avfall
 • som behandlar farligt avfall
 • som mäklar eller handlar med farligt

Det gäller alla som har lysrör men också allt från frisörsalonger, målarfirmor, verkstäder, städfirmor till kemiska industrier.

Teknik- och infrastrukturavdelningen kommer att rapportera och kommer därför behöva ställa frågor till avfallslämnare.

Vad ska rapporteras?

Den som producerar det farliga avfallet, den som transporterar det och den som samlar in det ska rapportera.

Uppgifterna som ska rapporteras är:

 • Från vem
 • Datum
 • Transportsätt
 • Avfallets vikt
 • Till vem det ska

De som ska rapportera detta är:

 • Avfallsproducent
 • Transportör
 • Insamlare/behandlare

Hur och när ska det rapporteras?

När ni som företag/verksamhet lämnar farligt avfall på någon av Bräcke kommuns återvinningscentraler behöver ni ha med uppgift om:

 • organisationsnummer
 • datum
 • adress där avfallet hämtats (uppkommit)
 • kontaktperson på företaget med mejladress och telefonnummer
 • avfallskod (typ av avfall)
 • antal kg

Om någon annan utför transporten åt er behöver vi veta transportörens organisationsnummer.

För att förenkla har vi tagit fram mallar som kan fyllas i och lämnas till personal på ÅVC så vet ni att ni får med er alla uppgifter. Där kan ni ha de flesta uppgifterna förtryckta (ex. avfallskoder). Mallarna finns under rubrikerna "Dokumentmallar för inlämning på ÅVC" ovan och på sidan Avfall från företag.

Rapporteringen till avfallsregistret hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster görs av återvinningscentralerna.

Farligt avfall som lämnas av privatpersoner på återvinningscentralen, ska inte rapporteras till Naturvårdsverket.

Tveka inte att fråga oss om ni har några funderingar. Tel 0693-161 97 eller 0693-161 71

Sidan publicerad 2020-11-19 av Stina Hylén