Samisk språkvecka och samisk skrivartävling

Den här veckan pågår en samisk språkvecka då många språkarrangemang anordnas i Sverige och Norge. Vi vill tipsa om en sydsamisk skrivartävling här i Region Jämtland-Härjedalen som är öppen för bidrag just nu.

Det är stiftelsen Gaaltije som arrangerar skrivartävlingen för ungdomar (från 13 år) och vuxna. De vinnande texterna kommer samlas och publiceras i en antologi.

Tävlingsvillkor

Temat är en fri tolkning av Saepmie och texterna kan vara i form av dokumentära eller fiktiva noveller, dikter, betraktelser eller essäer.

Texterna kan skrivas på svenska/norska eller sydsamiska men den som deltar med sydsamiska har chans att vinna pengar för bästa text (15 000 kr för unga och 25 000 kr för vuxna).

Den färdiga boken med samlade texter ges ut på sydsamiska och texter på andra språk kommer att översättas. Fokus i bedömningen kommer därför ligga på berättelser, inte rättstavning och grammatik.

Tävlingsbidrag skickas in via Gaaltijes formulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast 30 november.

Mer information om tävlingen hittar du på Gaaltijes hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och i Facebookeventet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Namnet på skrivartävlingen "Luste Tjaeledh" är sydsamiska för "Det är roligt att skriva". Fram till 30 november går det att skicka in bidrag.

Namnet på skrivartävlingen "Luste Tjaeledh" är sydsamiska för "Det är roligt att skriva". Fram till 30 november går det att skicka in bidrag.


Bräcke kommun och de nationella minoritetsspråken

Visste du att ...

  • Sveriges fem nationella minoritetsspråk är finska, meänkieli, samiska, jiddisch och romani?
  • alla kommuner bär ansvaret att arbeta med de nationella minoriteterna? Däremot är Bräcke kommun inte så kallad förvaltningskommun för något av språken, vilket exempelvis Östersunds kommun är för samiskan. Läs mer under vår sida Nationella minoriteter.öppnas i nytt fönster
  • flera samebyar har vinterbete för sina renar i Bräcke kommun? T.ex. Jovnevaerie sameby från Offerdal, som nyligen släppt ut ungefär 1000 renar i trakterna öster om Hemsjön.  

Du hittar mer information om alla de nationella minoriteterna på hemsidan www.minoritet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inför 2020 planerar biblioteksverksamheten i Bräcke kommun en särskild informationssatsning omkring de nationella minoritetsspråken.

Sidan publicerad 2019-10-24 av Anna Lundström