Samråd för avfallsföreskrifter

Bräcke kommun ställer ut förslag till nya avfallsföreskrifter under perioden 2020-08-27 till 2020-09-25.

Du kan läsa föreskrifterna i receptionen på kommunhuset eller digitalt på sidan www.bracke.se/samrad. På samma sida kan du lämna synpunkter.

Sidan publicerad 2020-08-27 av Stina Hylén