Socialtjänsten i Bräcke kommun inför e-tjänster

Från och med juni har socialtjänsten e-tjänster för att söka om stöd. Det går fortfarande bra att söka om stödinsatser med blanketter som du skriver ut. E-tjänsterna riktar sig till dig som är medborgare och är i behov av insatser eller stöd.

Du kan bland annat:

  • Återansöka om ekonomiskt bistånd
  • Ansöka om insatser för vuxna, exempelvis stödsamtal och behandling
  • Ansöka om insatser för äldre, exempelvis hemtjänst och särskilt boende
  • Söka insatser som beviljas med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du hittar till e-tjänsterna på sidan E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under menyn Stöd och omsorg.

Har du frågor om e-tjänsterna är du välkommen att ta kontakt med socialtjänsten på 0693-161 00 eller genom att skicka e-post till socialtjansten@bracke.se

Illustration på en person som sitter framför datorn och tittar på rubriken socialtjänsten inför E-tjänster
Sidan publicerad 2022-06-16 av Johannes Löfgren