Tänk på det här när det snöar

Som privatperson och/eller fastighetsägare kan du underlätta för snöröjarna och minska risken för olyckor.

kvinna skottar snö

Detta gäller för alla

  • Respektera parkeringsbestämmelserna och var särskilt uppmärksam på var/hur du parkerar när du vet att det ska snöröjas.
  • Lämna företräde för arbetsfordon under snöröjningsarbetet.

Särskilt ansvar för dig som fastighetsägare

  • Fastighetsägare får inte skotta ut snö från tomten på gångbanor och vägar. Det skapar ett merarbete och ökar risken för olyckor. Vid eventuell merkostnad för kommunens entreprenör kan fastighetsägare komma att bli debiterad.
  • Fastighetsägaren har ansvar för snö och is som kommer från fastigheten, till exempel om det kommer från taket och ramlar ner på trottoaren eller gatan. I de fall förbipasserande skadas av fallande snö eller istappar från taken, kan fastighetsägaren bli skadeståndsskyldig. Ansvaret regleras i Ordningslagen (1993:1617) Kap3, 3§.

Läs mer om snöröjning i kommunen på sidan Trafik, vägar och vinterväghållning.

Sidan publicerad 2022-01-04 av Johannes Löfgren