Test av fjärrvärme i Gällö onsdag 13 april

På onsdag 13 april kommer Adven att utföra test på det nya fjärrvärmeverket. Både oljepanna och fastbränslepanna kommer att kontrolleras. Detta sker mellan klockan 08:00–12:00 och kan innebära låga temperaturer på varmvatten mellan klockan 09:00–12:00, då provet innebär att fastbränslepannan måste stängas av, bland annat för att kontrollera nödkylsystem.

Ytterligare prov behövs

Om onsdagens prov blir godkända är det fortfarande ett prov kvar som kan påverka värmeleveransen, och det avser prestanda och emissionsprov. Vi återkommer om detta så snart det är inplanerat.

Vi har påtalat den bristande information vi hittills har fått från Adven och tackar för ditt tålamod.

bild på illustration över ett värmeverk, med skorsstenar.
Sidan publicerad 2022-04-12 av Johannes Löfgren