Tillfälligt sänkt hastighet på spår 2 och säkerheten ska ses över

För en månad sedan höjde Trafikverket hastigheten för tågen som passerar Bräcke till 100 km/h. Hastigheten på spår 2, spåret mellan stationshuset och perrongen, sänks tillfälligt igen till 40 km/h.

Under den tillfälliga sänkningen på spår 2 ska Trafikverket projektera för att kunna ha en hastighetsbegränsning på 80 km/h för de tåg som passerar Bräcke utan att stanna (godståg). Hastighetsbegränsningen på övriga spår är fortfarande 100 km/h.

Projekteringen för 80 km/h beräknas ta några månader och Trafikverket kommer ge information om den väntade hastighetshöjningen i förväg. Informationen kommer delas här på bracke.se

Trafikverket kommer samtidigt göra andra åtgärder för att öka säkerheten. Här ingår bland annat att rikta om ljussignalerna så de blir mer synliga samt höja volymen för de klockor som låter när ett tåg passerar.

Bräcke kommun har en kontinuerlig kontakt med Trafikverket, en kontakt som tätnat under den senaste månaden som en konsekvens av de hastighetshöjningar som gjordes förbi stationen i Bräcke för en månad sedan.

- Det känns väldigt skönt att alla berörda parter har varit lösningsorienterade och att vi har kunnat jobba tillsammans för att öka säkerheten, säger kommunstyrelsens ordförande Richard Nilsson.

Kom ihåg att du aldrig får passera stationshusets övergång vid stoppsignaler. Kontrollera även själv att det inte kommer något tåg innan du passerar. Stå inte heller för nära rälsen.

Stationshuset i Bräcke under vinter med texten "sänkta hastigheter för tågen som passerar bräcke" skrivet i en rosa pratbubbla
Sidan publicerad 2022-12-21 av Linnea Ingelsson